Trikopigmentering

BILDER

 

Trikopigmentering (scalp micropigmentation) er å tilføre illusjon av hår/ hårlinje og er en forholdvis ny metode som allerede er blitt svært populær. Metoden kan benyttes på hele -eller deler av hodet 

www.mikropigmentering.no

Telefon: 47 17 18 50

Mail: salong@mikropigmentering.no