Trikopigmentering

BILDER

 

Trikopigmentering (scalp micropigmentation) er å tilføre illusjon av hår/ hårlinje og er en forholdvis ny metode som allerede er blitt svært populær. Metoden kan benyttes på hele -eller deler av hodet